Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Unitatea de Asistenţă Medico Socială Mediaş pentru ocuparea unui post vacant de director.

Având în vedere prevederile art. 20 din H.G. nr. 286 /2011 actualizată privind Regulamentul de ocuparea unui post vacant a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs  comunică următoarele rezultatele în urma selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.crt.Numele şi prenumele candidatuluiRezultatul selecţiei dosaruluiMotivul respingerii dosarului
1.VASO IOANAADMIS
2.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 22.04.2019 ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 privind Regulamentul de ocuparea unui post vacant a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat azi 15.04.2019 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş , str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11.

Secretar comisie : Roman Marieta