Servicii

Servicii medicale

Asigurăm servicii medicale persoanelor cu afecțiuni cronice care necesită, permanent sau temporar, supraveghere, asistare, îngrijire, tratament și care din motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrare socială.

Servicii sociale

Serviciile sociale au ca scop îmbunătățirea, pe cât posibil, a gradului de autonomie al persoanelor și integrarea lor în societate, prin activități de consiliere și de stimulare a capacităților sociale.

Instituția

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş a fost înființată pornind de la necesitatea și lipsa unei instituții care să asigure servicii medicale și de îngrijire pentru persoanele care, din cauza unor motive de natură socială, economică sau psihică, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale și să își dezvolte propriile capacități pentru a se integra în societate.

Internarea

Beneficiarii serviciilor acordate în Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaș sunt persoane cu afecţiuni cronice, care necesită temporar sau permanent supraveghere, asistare, îngrijire, tratament şi nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale. Internarea se poate aproba pe termen limitat, cu posibilitate de prelungire, sau nelimitat în funcție de anumite criterii de eligibilitate.

Anunțuri și Comunicare