Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de director la Unitatea de Asistenţă Medico Socială

Având în vedere prevederile art. 30 alin. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.crt.Numele şi prenumele candidatuluiFunctiaPunctaj proba scrisaRezultat proba scrisa
1.VASO IOANADirector98,66Admis
2.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 25.04.2019 ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi 22.04. 2019 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11.

Secretar comisie : Roman Marieta