Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Mediaş pentru ocuparea unor posturi contractual bugetare, vacante.

Având în vedere art. 36 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.ID candidatFuncțiaRezultatul selecţiei dosaruluiMotivul respingerii dosarului
1.207Asistent medical generalistADMIS
2.216Asistent medical generalistADMIS
3.219Asistent medical generalistRESPINSNu sunt la dosar :
– documente care să ateste vechimea de 1 an în specialitatea studiilor
– certificatul de integritate comportamentală
4.150InfirmierADMIS
5.136InfirmierADMIS
6.104InfirmierADMIS
7.93IngrijitoareADMIS

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 31.01.2023 ora 10:00 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş din str. Academician Ioan Morar nr. 7.

Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat azi 25.01.2023 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş din str. Ac. I Morar nr. 7.

 

Secretar comisie
Roman Marieta

Vezi documentul original aici