Rezultatul probei scrise la examenul pentru promovarea în grad/ treaptă profesională superioară celei deţinute, organizat de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş

Având în vedere prevederile art. 45 alin. 6 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncțiaPunctaj probă scrisăRezultat probă scrisă
1.2936Inspector de specialitate I96,67PROMOVAT
2.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 45 alin.7 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi, 07.11.2022 la sediul Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş.

Secretar comisie,
Roman Marieta Ionela

Vezi documentul original aici