Rezultatul selecţiei dosarelor la examenul pentru promovare în grad/ treaptă profesională superioară celei deţinute, organizat de către Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş

Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncțiaRezultatul selecţiei dosaruluiMotivul respingerii dosarului
1.ID- scrieti nr. de inregistrare a cererii: 2936/25.10.2022Inspector de specialitate IADMIS
2.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 45 alin.7 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi 31.10.2022 la sediul UAMS

Secretar comisie,
Roman Marieta Ionela

Vezi documentul original aici