Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant  de director la Unitatea de Asistenţă Medico Socială

Având  în  vedere  prevederile  art. 30 alin. 3  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din  fonduri  publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr.crt.Numele şi prenumele candidatuluiFunctiaPunctaj interviuRezultat interviu
1.VASO IOANADirector99Admis
2.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat azi 25.04.2019 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş , str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11.
Secretar comisie
Roman Marieta