Rezultatul final la concursul  organizat  pentru ocuparea unui post vacant de  director  la Unitatea de Asistenţă Medico Socială  Mediaş

Având în vedere prevederile art. 30 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru  personalul din sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice,  comisia de concurs  comunică următoarele  rezultate finale:

 

Nr.crt.Nume/prenumeFuncțiaPunctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final
1.VASO IOANADirector98,669998,83ADMIS
2.

Afişat astăzi 02.05.2019 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, str. Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr.11.

 

Secretar comisie,
Roman Marieta