Având în vedere prevederile art. 30 alin. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncțiaPunctaj interviuRezultat interviu
1.Crişan Mihaela ElenaInfirmier88,33 pADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi, 12.04.2021, la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş.

 

                                                                                                         Secretar comisie

                                                                                                           Roman Marieta

Vezi documentul aici