Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de infirmier la Compartiment Medico-Social

Având în vedere prevederile art. 30 alin. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizată pentru aprobarea Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului     FuncțiaPunctaj probă scrisăRezultat probă scrisă
1.Crişan Mihaela ElenaInfirmier84 pADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 07.04.2021, ora 10:00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform  31  din H.G. nr. 286/2011, actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi, 07.04.2021 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş, din Str. Ac. I. Morar, nr. 7.

 

                                                                                                         Secretar  comisie

                                                                                                           Roman Marieta

Vezi documentul aici