Având în vedere prevederile art. 30 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. crt.Nume / prenumeFuncțiaPunctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final
1.Crişan Mihaela ElenaInfirmier84 p88,33 p86,16 pADMIS

 

Afişat astăzi, 14.04.2021 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş.

Secretar comisie,

Roman Marieta

Vezi documentul aici