Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş pentru ocuparea a doua posturi temporar vacante la Compartiment Medico-Social

Având în vedere prevederile art. 20 din H.G. nr. 286 /2011 actualizată privind Regulamentul de ocuparea unui post vacant a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.ID candidatFuncțiaRezultatul selecţiei dosaruluiMotivul respingerii dosarului
1.737ASISTENT MEDICAL DEBUTANTADMIS
2.723INFIRMIERADMIS
3.782INFIRMIERADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 28.03.2022, ora 10:00 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş din str. Academician Ioan Morar, nr. 7.

Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, privind Regulamentul de ocuparea unui post vacant a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Roman Marieta.

Afişat azi, 21.03.2022 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş din str. Ac. I Morar, nr. 7.

 

Secretar comisie
Roman Marieta

Vezi documentul original aici