Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi temporar vacante la Compartiment Medico-Social

Având în vedere prevederile art. 30 alin. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.ID candidatFuncțiaPunctaj probă scrisăRezultat probă scrisă
1.737ASISTENT MEDICAL DEBUTANT72ADMIS
2.723INFIRMIER80,83ADMIS
3.782INFIRMIER56,66ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 31.03.2022, ora 10:00 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Mediaş.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi 28.03.2022 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Mediaş din Ac. I. Morar nr. 7.

Secretar comisie
Roman Marieta

Vezi documentul original aici