Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş pentru ocuparea unor posturi contractual bugetare, vacante.

Având în vedere art. 36 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.ID candidatFuncțiaRezultatul selecţiei dosaruluiMotivul respingerii dosarului
1.1336Șef birouADMIS
2.1374Inspector de specialitate gr. IADMIS
3.1326ÎngrijitoareADMIS

Candidaţii declaraţi admişi pentru posturile de şef birou şi inspector de specialitate gr. I vor susţine proba scrisă în data de 10.05.2023 ora 09:00 şi candidata pentru postul de îngrijitoare va susţine proba scrisă în data de 10.05.2023 ora 11:00 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş din str. Academician Ioan Morar nr. 7.

Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat azi 03.05.2023 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş din str. Ac. I Moraru, Nr. 7.

Secretar comisie
Roman Marieta

Vezi documentul original aici