Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante la Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mediaş

Având în vedere prevederile art. 47 alin. 3 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncțiaPunctaj probă scrisăRezultat probă scrisă
1.1336Şef birou82,33 pADMIS
2.1374Inspector de specialitate gr. I85 pADMIS
3.1326Îngrijitoare73 pADMIS

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 15.05.2023 ora 9:00 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Mediaş.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi 10.05.2023 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Mediaş din Ac. I. Morar, nr. 7.

 

Secretar comisie
Roman Marieta

Vezi documentul original aici