Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante la Unitatea de Asistenţă Medico – Socială Mediaş

Având în vedere prevederile art. 47 alin. 3 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncțiaPunctaj probă scrisăRezultat probă scrisă
1.216Asistent medical84 pADMIS
2.207Asistent medical60 pADMIS
3.136Infirmier90 pADMIS
4.150Infirmier88 pADMIS
5.104Infirmier86 pADMIS
6.93IngrijitoareABSENTRESPINS PRIN NEPREZENTARE

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 03.02.2023 ora 10:00 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Mediaş.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi 31.01.2023 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Mediaş din Ac. I. Morar nr. 7.

 

Secretar comisie
Roman Marieta

Vezi documentul original aici