Având în vedere prevederile art. 47 alin. 3 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

 

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncțiaPunctaj interviuRezultat interviu
1.207Asistent medical100 pADMIS
2.216Asistent medical90 pADMIS
3.136Infirmier90 pADMIS
4.150Infirmier80 pADMIS
5.104Infirmier70 pADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi 03.02.2023 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş.

 

Secretar comisie
Roman Marieta

Vezi documentul original aici