Având în vedere prevederile art. 20  din H.G. nr. 286 /2011 actualizată privind Regulamentul  de ocuparea  unui  post  vacant  a  personalului  contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor  de  înscriere:

 

 

Nr.crt.Numele şi prenumele candidatului FuncţiaRezultatul selecţiei dosarului Motivul respingerii dosarului
1.Crişan Mihaela ElenaInfirmierADMIS 

 

     

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 07.04.2021 ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11(Fosta Aviaţie).

Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 privind Regulamentul de ocuparea unui post vacant a  personalului  contractual  din sectorul bugetar  plătit  din  fonduri  publice, actualizată, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta .

 

Vezi documentul aici