Având în vedere prevederile art. 30, alin. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului     FuncțiaPunctaj probă scrisăRezultat probă scrisă
1.Ciobanu AlexandraReferent IA78 pADMIS
2.Sîrbu CameliaReferent IA53 pADMIS
3.Comșa VasileReferent IA35,66 pRESPINS

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 23.11.2020, ora 10:00, la sediul Primăriei Medias, Piaţa Corneliu Coposu nr. 3 (sala mică de şedintă).

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi, 18.11.2020, la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş, str. Ac. I. Morar nr. 7.

                                                                                                         

Secretar  comisie

                                                                                                          Roman Marieta

Vezi documentul aici