Având în vedere prevederile art. 30, alin. 3 din H.G. nr. 286/2011, actualizată pentru aprobarea  Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

 

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului     FuncțiaPunctaj interviuRezultat interviu
1.Ciobanu AlexandraReferent IA86,33 pADMIS
2.Sîrbu CameliaReferent IA74 pADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi, 23.11.2020 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş din str. Academician I. Moraru, nr. 7.

 

Secretar comisie

                                                                                                           Roman Marieta

Vezi documentul aici