Având în vedere prevederile art. 20 din H.G. nr. 286/2011 actualizată privind Regulamentul de ocuparea unui post vacant a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate în urma selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului    FuncțiaRezultatul selecției dosaruluiMotivul respingerii dosarului
1.Ciobanu AlexandraReferent IAADMIS
2.Comșa VasileReferent IAADMIS
3.Sîrbu CameliaReferent IAADMIS

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 18.11.2020, ora 10:00 la sediul Primăriei Mediaș, Piaţa Corneliu Coposu, nr. 3 (sala mică de ședință).

Candidaţii nemulţumiţi pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, privind Regulamentul de ocuparea unui post vacant a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Roman Marieta.

Afişat azi, 11.11.2020, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş din Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr. 11 (Fosta Aviaţie).

 

Secretar comisie:
Roman Marieta

Vezi documentul aici