Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi temporar vacante la Compartiment Medico-Social

Având în vedere prevederile art. 30 alin. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.ID candidatFuncțiaPunctaj interviuRezultat interviu
1.737ASISTENT MEDICAL DEBUTANT75ADMIS
2.723INFIRMIER85ADMIS
3.782INFIRMIER80ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi, 31.03.2022 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş.

Secretar comisie
Roman Marieta

Vezi documentul original aici