Având în vedere prevederile art. 30 alin. 4 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice,  comisia de concurs  comunică următoarele  rezultate finale:

 

Nr. crt.Numele și prenumele candidatului     FuncțiaPunctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat interviu
1.Ciobanu AlexandraReferent IA78 p86,33 p82,16 pADMIS
2.Sîrbu CameliaReferent IA53 p74 p63,5 pRESPINS

 

Afişat astăzi, 25.11.2020, la sediul din Str. Ac. I. Morar, nr. 7.

 

Secretar comisie,
Roman Marieta

Vezi documentul aici