Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi temporar vacante la Compartiment Medico-Social din cadrul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş

Având în vedere prevederile art. 30 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.ID candidatFuncțiaPunctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final
1.737Asistent medical deb.727573,5ADMIS
2.723Infirmier80,838582,91ADMIS
3.782Infirmier56,668068,33RESPINS

Afişat astăzi 04.04.2022 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş.

Secretar comisie,
Roman Marieta

Vezi documentul original aici