Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post  vacant de Inspector de specialitate gradul II la Compartiment Financiar Contabil şi Administrativ

Având în vedere prevederile  art. 30 alin. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncțiaPunctaj probă scrisăRezultat probă scrisă
1.Chiricescu MonicaInspector de specialitate gr. II91,66ADMIS
2.Hang Andreea MihaelaInspector de specialitate gr. IIRESPINS
prin retragerea dosarului

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 21.10.2019 ora 10:00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute  pot formula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării  conform  31  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  pentru  personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor  d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi 16.10.2019 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11 (Fosta Aviaţie).

 

Secretar comisie,
Roman Marieta

 

Vezi documentul aici