Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de  Unitatea de Asistenţă Medico Socială Mediaş pentru ocuparea unui post vacant de Inspector de specialitate gradul II la Compartiment Financiar Contabil şi Administrativ

Având în vedere prevederile art. 20  din H.G. nr. 286 /2011 actualizată privind Regulamentul  de ocuparea unui post vacant a  personalului  contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică  rezultatele în urma selecţiei dosarelor  de  înscriere:

 

Nr.crt.Nume/prenumeFuncțiaRezultatul selecţiei dosarului Motivul respingerii dosarului
1.Chiricescu MonicaInspector de specialitate gr. IIADMIS
2.Hang Andreea MihaelaInspector de specialitate gr. IIADMIS
3.Brăteanu Paraschiva DorinaInspector de specialitate gr. IIRESPINSNu sunt îndeplinite condiţiile de vechime în specialitatea studiilor

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 16.10.2019 ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11 (Fosta Aviaţie).

Candidaţii  nemulţumiţi  pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 privind Regulamentul de ocuparea unui post vacant a  personalului  contractual  din sectorul bugetar  plătit  din  fonduri  publice, actualizată, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat azi 09.10.2019 la sediul la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11 (Fosta Aviaţie) .

 

Secretar comisie,
Roman Marieta

 

Vezi documentul aici