Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea unui post  vacant  de Inspector de specialitate gradul II la Compartiment Financiar Contabil şi Administrativ

Având  în  vedere  prevederile  art. 30 alin. 3  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din  fonduri  publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

 

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncțiaPunctaj interviuRezultat interviu
1.Chiricescu MonicaInspector de specialitate gr. II90,66ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi  21.10.2019 la sediul  Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11 (Fosta Aviaţie) .

 

Secretar comisie,
Roman Marieta

 

Vezi documentul aici