Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de Inspector de specialitate gradul II la Compartiment Financiar Contabil şi Administrativ din cadrul Unităţii de Asistenţă Medico Socială  Mediaş

Având  în  vedere  prevederile  art. 30  din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea  Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri  publice,  comisia de concurs  comunică următoarele  rezultate finale:

 

Nr. crt.Nume / prenumeFuncțiaPunctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final
1.Chiricescu MonicaInspector de specialitate gr. II91,6690,6691,16ADMIS

 

Candidaţii  nemulţumiţi  de  rezultatele  obţinute pot fomula contestaţie  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 privind Regulamentul de ocuparea unui post vacant a personalului contractual din sectorul bugetar  plătit  din  fonduri  publice, actualizată, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi 23.10.2019 la sediul din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11 (Fosta Aviaţie).

 

Secretar comisie,
Roman Marieta

 

Vezi documentul aici