Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș face parte din comunitatea locală a municipiului Mediaș și a satului aparținător Ighișu Nou de peste un deceniu. Instituția a fost înființată în anul 2003, prin prisma faptului că exista necesitatea unei instituții care să asigure servicii medicale și de îngrijire persoanelor care nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale din cauza diferitelor motive – de natură economică, socială sau psihică.
Scopul Unității de Asistență Medico-Socială nu este doar de a oferi servicii medicale și de îngrijire, asigurate de personal specializat, ci și de a le oferi persoanelor internate în cadrul unității posibilitatea de a-și dezvolta și îmbunătăți capacitățile sociale și de a face parte în mod activ din societate. Astfel, se încurajează interacțiunea dintre rezidenții unității, precum și cu voluntarii implicați în acțiunile și evenimentele organizate de UAMS Mediaș.

Servicii medicale oferite de UAMS Mediaș

Serviciile medicale oferite în cadrul UAMS Mediaș se adresează în special persoanelor care suferă de afecțiuni cronice și care necesită în mod constant supraveghere și îngrijiri medicale. De asemenea, se asigură și serviciile recomandate pentru îngrijirea acestor persoane la externarea din unitățile sanitare cu paturi.

Aceste servicii includ monitorizarea funcțiilor vitale, recoltarea probelor biologice pentru analizele de laborator, administrarea medicației necesare, alimentarea și hidratarea artificială a persoanelor cu probleme grave de sănătate, dar și consultanță psihologică și psihiatrică. Toate aceste servicii sunt asigurate de personal specializat.

Servicii sociale oferite de UAMS Mediaș

Aceste servicii au ca scop îmbunătățirea gradului de autonomie al persoanelor internate și, pe cât posibil, integrarea lor în societate. Pentru a îndeplini aceste obiective, serviciile sociale oferite în cadrul UAMS Mediaș includ diferite activități psiho-sociale și culturale, menite să stimuleze participarea la viața socială, încurajarea și facilitarea legăturilor interumane.

Totodată, activitățile UAMS Mediaș în sfera serviciilor sociale se adresează și familiilor persoanelor internate (acolo unde este cazul), prin consilierea și informarea acestora în legătură cu modul de acțiune privind diferite aspecte care țin de problematica socială.

Nu în ultimul rând, au fost create o serie de parteneriate cu grădinițe și școli din Mediaș,
pentru a promova activitățile de voluntariat în rândul tinerilor, pe de o parte, și
dezvoltarea relațiilor interumane în rândul persoanelor internate în cadrul unității.