Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante la Compartiment Medico-Social din cadrul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş.

Având în vedere prevederile art. 47 alin. 3 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

Nr. crt.Nume/prenumeFuncțiaPunctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultat final
1.545Infirmier8791,3389,16ADMIS
2.625Îngrijitor80RESPINS

 

Afişat astăzi 08.03.2023 la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş.

 

Secretar comisie
Roman Marieta

Vezi documentul original aici