Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea unor posturi vacante la Compartiment Medico-Social.

Având în vedere prevederile art. 47 alin. 3 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

 

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncțiaPunctaj interviuRezultat interviu
1.545Infirmier91,33ADMIS
2.625ÎngrijitorAbsentRESPINS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi 06.03.2023 pe sait şi la sediul Unităţii de Asistenţă Medico Socială Mediaş.

 

Secretar comisie
Roman Marieta

Vezi documentul original aici