Având în vedere prevederile  art. 30 alin. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncțiaPuntaj probă scrisăRezultat probă scrisă
1.Henning ValentinaInfirmier82,33ADMIS

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 09.2020 ora 10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute  pot formula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării  conform  31  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  pentru  personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor  d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi 22.09.2020 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11 (Fosta Aviaţie).

                                                                                                        

Secretar  comisie

                                                                                                           Roman Marieta

Vezi documentul aici