Având în vedere prevederile art. 30 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele  rezultate finale:

 

Nr. crt.Nume/prenumeFuncțiaPuntaj proba scrisăPuntaj interviuPuntaj finalRezultat interviu
1.Henning ValentinaInfirmier82,339588,66ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot fomula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 privind Regulamentul de ocuparea unui post vacant a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi, 28.09.2020 la sediul din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11 (Fosta Aviaţie).

 

Secretar comisie,
Roman Marieta

Vezi documentul aici