Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea unui post  vacant  de infirmier la Compartiment Medico-Social

Având în vedere prevederile art. 30 alin. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

 

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncțiaPunctaj interviuRezultat interviu
1.Zudor CodruțaInfirmier86 pADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat astăzi, 13.01.2020 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11 (Fosta Aviaţie).

 

Secretar comisie,
Roman Marieta

 

Vezi documentul aici